ZIK Črnomelj Kiparska kolonija mladih

 

PRIJAVNICA ZA
MEDNARODNO KIPARSKO KOLONIJO MLADIH
ČRNOMELJ 2020

 

Podatki o udeležencu

Podatki o šoli in mentorju

Podatki o starših

Podatki o želenih delavnicah

IMENA DVEH DELAVNIC, KI UDELEŽENCA NAJBOLJ ZANIMATA
(Strokovna komisija bo na podlagi priloženih fotografij kiparskega izdelka uvrstila udeleženca v eno od izbranih delavnic)


1] Kratek opis izdelka (neobvezno)


2] Kratek opis izdelka (neobvezno)


3] Kratek opis izdelka (neobvezno)


* Zaradi lažjega vzpostavljanja kontaktov z izbranimi udeleženci kolonije, njihovimi starši, mentorji oz. šolami, prosimo, da dosledno izpolnite prijavnico.

* S prijavo potrjujemo, da se strinjamo z vsemi pogoji razpisa!